“Монгол Улсын ерөнхий сайд Норовын Алтанхуяг, Бүгд Найрамдах Турк Улсын ерөнхий сайд Рэжэп Тайип Эрдоан нарын хамтарсан мэдэгдэл” (2013) Journal of International Studies, 2, pp. 110–112. Available at: https://www.mongoliajol.info/index.php/JIS/article/view/1640 (Accessed: 28 March 2023).