“Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Цахиагийн Элбэгдоржийн Шанхайн хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүн орнуудын төрийн тэргүүн нарын зөвлөлийн хуралдаанд хэлсэн үг”. 2013. Journal of International Studies, no. 3 (September):112-14. https://www.mongoliajol.info/index.php/JIS/article/view/1656.