Н., Ариунгуа. 2021. “Монголын байлдан дагууллын түүх Тайваний түүх судлалд”. Journal of International Studies 3 (97):38-44. https://doi.org/10.5564/jis.v3i97.1572.