Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Цахиагийн Элбэгдоржийн Шанхайн хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүн орнуудын төрийн тэргүүн нарын зөвлөлийн хуралдаанд хэлсэн үг. (2013). Journal of International Studies, (3), 112–114. Retrieved from https://www.mongoliajol.info/index.php/JIS/article/view/1656