Д, У. (2013). БНМАУ-ын олон улсын статусыг хүлээн зөвшөөрөх Нэгдсэн вант улсын бодлого: Статус квогоос де-юре хүртэл. Journal of International Studies, (3), 31–55. https://doi.org/10.5564/jis.v0i0.1648