Монгол Улсын ерөнхийлөгч Цахиагийн Элбэгдоржийн ардчилсан орнуудын хамтын нийгэмлэгийн сайд нарын 7 дугаар бага хурлыг нээж хэлсэн үг. (2013). Journal of International Studies, 2, 113–120. Retrieved from https://www.mongoliajol.info/index.php/JIS/article/view/1641