Н., А. (2021). Монголын байлдан дагууллын түүх Тайваний түүх судлалд. Journal of International Studies, 3(97), 38–44. https://doi.org/10.5564/jis.v3i97.1572