(1)
Khurmetkhan, M. ТӨВ АЗИЙН НҮҮДЭЛЧДИЙН ДИПЛОМАТ ЁС ДАХЬ МАЛЫН ҮҮРЭГ. J. Int. Stud. 2015.