(1)
Р, Т. Эрээнцав-Баянтүмэний төмөр замын гэрээ бичиг. J. Int. Stud. 2013, 105-111.