(1)
Д, У. БНМАУ-ын олон улсын статусыг хүлээн зөвшөөрөх Нэгдсэн вант улсын бодлого: Статус квогоос де-юре хүртэл. J. Int. Stud. 2013, 31-55.