(1)
Н., А. Монголын байлдан дагууллын түүх Тайваний түүх судлалд. J. Int. Stud. 2021, 3, 38-44.