(1)
Орос, М. Монгол-Оросын гэрээ. J. Int. Stud. 2021, 3, 27-34.