[1]
Р, Т. 2013. “Монголын төмөр замын хөгжлийн асуудлууд” эрдэм шинжилгээний хурал болов. Journal of International Studies. 3 (Sep. 2013), 119–120.