[1]
Р, Т. 2013. Эрээнцав-Баянтүмэний төмөр замын гэрээ бичиг. Journal of International Studies. 3 (Sep. 2013), 105–111.