[1]
Д, У. 2013. БНМАУ-ын олон улсын статусыг хүлээн зөвшөөрөх Нэгдсэн вант улсын бодлого: Статус квогоос де-юре хүртэл. Journal of International Studies. 3 (Sep. 2013), 31–55. DOI:https://doi.org/10.5564/jis.v0i0.1648.