[1]
B. Minjmaa, T. Ariunsaikhan, M. Bayarjargal, O. Bolormaa, B. Oyuntuya, and E. Uranchimeg, “Morphological changes in human scalp hair during treatment by hair products containing copper and zinc enriched yeast hydrosylate”, Himi, him. tehnol. hùrèèlèngijn èrdèm šinžilgèènij bùtèèl, vol. 10, no. 10, pp. 88–92, Dec. 2022.