D, S., Ya, J., S, J., M, D., M, D., Ya, G.-O., A, S., E, N. and B, M. (2018) “Alkaloids from some Mongolian medicinal plants”, Bulletin of the Institute of Chemistry and Chemical Technology, Хими, химийн технологийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний бүтээл, (6), pp. 10-20. doi: 10.5564/bicct.v0i6.1095.