D, S.; YA, J.; S, J.; M, D.; M, D.; YA, G.-O.; A, S.; E, N.; B, M. Alkaloids from some Mongolian medicinal plants. Bulletin of the Institute of Chemistry and Chemical Technology, Хими, химийн технологийн хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний бүтээл, n. 6, p. 10-20, 21 dez. 2018.