(1)
Enkhtuya, M.; Nasanjargal, S.; Ulziidelger, B.; Ganchimeg, Y. The Study of Adsorption Activity of Chromium Ion (Cr(VI) in Chitosan Based New Materials. Himi, him. tehnol. hùrèèlèngijn èrdèm šinžilgèènij bùtèèl 2022, 10, 58-64.