(1)
Banzragch, T.; Tsogtbayar, T.; Tsookhuu, K. Excess Chemical Potentials for Hard Atomic and Diatomic Solutes Dissolved in Hard-Diatomic Fluid. Himi, him. tehnol. hùrèèlèngijn èrdèm šinžilgèènij bùtèèl 2022, 10, 34-39.