(1)
Mungunnaran, D.; Munkhgerel, L.; Odonchimeg, M.; Regdel, D.; Namjil, E. Optimization of the Polysaccharide Extraction Process from Natural Raw Materials. Himi, him. tehnol. hùrèèlèngijn èrdèm šinžilgèènij bùtèèl 2022, 10, 17-23.